De Lijn

Op 1 Lijn - Lokale besturen en De Lijn, partners in duurzame mobiliteit - magazine

Een magazine van De Lijn voor gemeentebesturen en andere beleidsmakers. Fungeert als een informatie- en inspiratiebron om het belang van efficiënt openbaar vervoer te onderstrepen. Het infoblad vertelt ook hoe De Lijn kan helpen om dit in elke gemeente te organiseren.

In opdracht van artoos group.
art director: Peter Van Dun